تبلیغات
یک گمرکی - لایحه اصلاح قانون امور گمرکی تقدیم مجلس شد


دستنوشته های یک ترخیص کار گمرک
درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

صفحات جانبی:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی تقدیم مجلس شد

نوشته شده توسط:کارشناس
چهارشنبه 23 دی 1394-12:48 ق.ظ

 این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.


دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ کردن رویه های گمرکی و در سال ۱۳۹۱ به کنوانسیون استانبول درخصوص ورود موقت پیوسته است و این کنوانسیون ها، حداقل ضوابط پذیرفته شده بین المللی برای انجام تشریفات گمرکی می باشند که باید ضوابط آنها در قانون امور گمرکی منعکس گردد و با توجه به اینکه اموری چون شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور، تسهیل صادرات، کمک به
تولید و اشتغال، کاهش رسوب کالا در مبادی، تسهیل ورود موقت کالا برای پردازش و صدور و نهایتاً رفع ابهام از برخی مواد، نیازمند اصلاح قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- است، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
ماده ۱- ماده (۱) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در بند (ج)، عبارت‌های “کریر و فورواردر” و “گیرنده کالا” به ترتیب به صورت عبارت‌های “کریر-فورواردر” و “ذینفع یا ترانزیت‌کننده” اصلاح و عبارت “در مقابل ارایه بارنامه و یا دستور صادرکننده بارنامه” قبل از عبارت”بلامانع بودن” اضافه می‌شود.
ب- در بند (ح)، عبارت “به انتخاب اظهارکننده” قبل از عبارت “برای اجرای الزامات” اضافه می‌شود.
پ- در بند (د)، عبارت “(از جمله مالیات و عوارض)” بعد از عبارت “به علاوه وجوهی” و عبارت “مالیات بر ارزش‌ افزوده و” قبل از عبارت “هزینه‌های انجام خدمات” اضافه می‌شوند.
ت- در بند (ش)، واژه “ورودی” بعد از عبارت “صاحب کالای تجاری”، عبارت “و بارنامه ظهرنویسی” بعد از عبارت “از طرف بانک مهر” و عبارت “ظهرنویسی ترخیصیه و قبض انبار توسط شرکت های حمل و نقل اعم از کریر – فورواردر نیاز به گواهی ندارد.” به انتهای بند اضافه می‌شوند.
ث- در بند (گ)، عبارت “در محدوده اختیارات قانونی” بعد از عبارت “نظارت یا اجرای آن” اضافه می شود.
ج- در بند (ل)، واژه “گمرکی” بعد از عبارت “هزینه های انجام خدمات” اضافه و عبارت “هزینه اشعه ایکس” و واژه “اماکن” به ترتیب به صورت واژه های “پرتونگاری” و “انبارهای” اصلاح می‌شوند.
ماده ۲- بندهای زیر به ماده (۱) الحاق می شوند:
م – استیناف: اقدام شخص به طرح یا اقامه دعوی از طریق مراجع ذیصلاح رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) این قانون که بطور مستقیم از یک تصمیم یا عدم تصمیم گمرک مورد تاثیر قرارگرفته و خود را متضرر می‌داند.
ن – اشخاص مجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس شرایط و معیارهای تعیین شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سوابق مناسبی در زمینه رعایت مقررات و الزامات گمرکی و نظام رضایت‌بخشی در مدیریت بایگانی و سوابق تجاری خود دارند.
و- تأمین: تضمین انتخابی اظهار کننده و یا سایر مواردی که بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد برای انجام یک الزام در قبال گمرک، مورد پذیرش گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
هـ- تصمیم: اقدام گمرک در زمینه یک موضوع مربوط به مقررات گمرکی است.
ی- عدم تصمیم: عدم اقدام یا اتخاذ تصمیم در یک زمان متعارف که به موجب مقررات گمرکی، در مورد موضوع ارجاع شده برعهده گمرک می‌باشد.
االف- کنترل مبتنی بر حسابرسی: تمهیداتی که به وسیله آن گمرک از صحت و اصالت اظهار، از طریق بررسی دفاتر، سوابق سیستم تجاری و اطلاعات بازرگانی اشخاص ذینفع اطمینان حاصل می‌کند.
اب- کنوانسیون استانبول: کنوانسیون بین‌المللی ورود موقت مصوب بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۰ میلادی (۵/۴/۱۳۶۹ شمسی) شورای همکاری گمرکی که دولت جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت – مصوب ۱۳۹۱- به آن ملحق شده است.
اپ- کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی:
این کنوانسیون مصوب هیجدهم می ۱۹۷۳ میلادی (۲۸/۲/۱۳۵۲شمسی) که پروتکل اصلاحی آن در تاریخ بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۹ (۵/۴/۱۳۷۸ شمسی) به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی – مصوب ۱۳۸۹- به آن ملحق شده است.
ات- معافیت جزیی: معافیت از پرداخت یک قسمت از مبلغ کل حقوق و عوارض ورودی که چنانچه کالاها در تاریخی که تحت روش ورود موقت قرار گرفته‌اند جهت مصرف در داخل ترخیص می‌گردید، قابل پرداخت بود.
ماده ۳- در بند (پ) ماده (۳)، واژه “دریافتی” بعد از عبارت “استرداد اضافه” به واژه “پرداختی” اصلاح و عبارت “و ملوانان” به انتهای بند (ث) و واژه “خارجی” به انتهای بند (ع) اضافه می‌شوند.
ماده ۴- در بند (الف) ماده (۴)، عبارت “عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر،” حذف و در بند (پ)، عبارت “جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور با ضریب (۲/۱) ” به عبارت “حقوق ثابت با ضریب (۲/۱) و برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب و هوا با ضریب (۵/۱)” اصلاح و عبارت “رییس‌کل” قبل از عبارت “گمرک می‌تواند برای تأمین” و عبارت “، عزل و نصب و نقل و انتقال” قبل از عبارت “نیروهای انسانی” اضافه می‌شوند.
ماده ۵- در ماده (۶)، عبارت “به طور قطعی” حذف و عبارت “همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کالای متعلق به اشخاص مجاز که توانایی مالی قابل قبولی دارند را با رعایت سایر مقررات با مهلت حداکثر سه ماه برای پرداخت یا متعاقباً تأمین وجوه مربوط که حداکثر بیش از یک سال نباشد، ترخیص نماید.” به انتهای ماده اضافه و در انتهای تبصره (۱)، واژه “نیست” به عبارت “و ترخیص شده نمی‌گردد” اصلاح می شود.
ماده ۶- در ماده (۷)، عبارت “کالای موجود در گمرک” به عبارت “کالاهای موجود در اماکن گمرکی” اصلاح می شود.
ماده ۷- در ماده (۱۰)، عبارت “وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.” به صورت عبارت “ترخیص کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و برای کالاهای مجاز مشروط یا ممنوع گمرک می‌تواند علاوه بر تضمین فوق بین پنجاه درصد تا سه برابر ارزش تأمین اخذ نماید. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.” اصلاح می‌شود.
ماده ۸- در ماده (۱۱)، واژه “روش های” به صورت واژه “کنترل‌های” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می شود:
“تبصره- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده (۸) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- در کلیه مبادی ورودی و خروجی این مناطق به منظور اعمال مقررات استقرار یابد.”
ماده ۹- در ماده (۱۲)، عبارت “یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک” به عبارت “یا به تشخیص گمرک در مکان دیگری” اصلاح و عبارت “همچنین این سازمان‌ها برای انجام کنترل‌های خود و تسریع و تسهیل باید از شیوه‌هایی نظیر مدیریت خطر، بکارگیری تجهیزات کنترلی نامحسوس (پرتونگاری، …) و یا بازرسی‌های اتفاقی استفاده کنند. سازمان‌های کنترلی مستقر در مبادی گمرکی در امور مرتبط با رویه‌ها و تشریفات گمرکی و ساعات کار موظف به هماهنگی با گمرک مربوط می‌باشند.” به انتهای این ماده اضافه می‌شود.
ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۱۲) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده ۱۲ مکررـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور افزایش همکاری و تسهیل مشارکت در ایجاد موثرترین روش‌های کاری طبق مقررات ملی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نسبت به برقراری و حفظ ارتباط رسمی مشورتی با جامعه تجاری اقدام نماید.”
ماده ۱۱- در ماده (۱۴)، واژه “ارزش” قبل از عبارت “بهای خرید کالا”حذف می‌شود.
ماده ۱۲- در تبصره ماده (۱۵)، عبارت “سوم و چهارم” به عبارت ” (پ) و (ت) ” اصلاح می‌شود.
ماده ۱۳- در ماده (۱۶)، عبارت “قلمرو گمرکی” به واژه “کشور” اصلاح می شود.
ماده ۱۴- در ماده (۱۸)، عبارت “جهت تخلیه” بعد از عبارت “قلمرو گمرکی” اضافه و عبارت “و درصورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار” حذف می‌شود.
ماده ۱۵- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۹) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:
“تبصره ۲- در مواردی که سایر دستگاه‌های اجرایی عهده‌دار انجام وظایف مذکور در این ماده و تبصره (۱) آن می‌باشند، چگونگی هماهنگی و اجرا به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.”
ماده ۱۶- در تبصره ماده (۲۱)، عبارت “بارگُنج‌هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می‌شود،” حذف و واژه “با” قبل از عبارت “ارایه بارنامه های تفکیکی” اضافه و عبارت “(HBL)” به عبارت “(HBL=House Bill of Lading)” و واژه “بارگُنج” به عبارت “بارگُنج‌های چند محموله‌ای(LCL=Less Container Loading )” اصلاح می شوند.
ماده ۱۷- در تبصره (۳) ماده (۲۴)، واژه “کالا” قبل از عبارت “متروکه نمی‌شود” حذف می‌شود.
ماده ۱۸- در ماده (۲۵) عبارت “شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی‌گردد.” به عبارت “تاریخ صدور آن قبل از ورود کالا باشد، بیمه شده باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن بوده و برای آن مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده کالا دریافت نمی‌گردد. ارزش کالا برای دریافت حق بیمه محلی و پرداخت غرامت از جمله غرامت موضوع ماده (۲۶) این قانون، ارزش “سیف” کالا مندرج در اسناد خرید است.” اصلاح و تبصره های (۱)، (۲) و (۴) حذف و تبصره های (۳) و (۵) به ترتیب به عنوان تبصره های (۱) و (۲) تلقی و در تبصره (۲) عبارت “و غرامت” بعد از عبارت “بیمه محلی” اضافه می‌گردد.
ماده ۱۹- در ماده (۲۸)، واژه “تضمین” بعد از عبارت “متعلق به آن” به واژه “تأمین” اصلاح می شود.
ماده ۲۰- در بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۹)، واژه “تضمین” به واژه “تأمین” و در بند (الف) واژه “تأمین” به واژه “فراهم” اصلاح می شوند.
ماده ۲۱- در ماده (۳۲)، واژه “تضمین” به واژه “تأمین” و عبارت “با رعایت” به عبارت “در چارچوب” اصلاح می شوند.
ماده ۲۲- در ماده (۳۶)، واژه “صلاحیتدار” به واژه “قانونی” و عبارت “ماده (۱۰)” به عبارت “ماده (۲۱۵)” اصلاح می شوند.
ماده ۲۳- در تبصره (۱) ماده (۳۷)، عبارت ” از بارگُنج خارج” به عبارت “با حضور نماینده شرکت حمل و نقل (صاحب بارگُنج) تخلیه” اصلاح و عبارت “متروکه شود و” حذف و عبارت “دو ماه” به عبارت “سه ماه” اصلاح می‌شود و در تبصره (۲)، واژه “است” به عبارت “و تسویه بدهی به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.” اصلاح و در تبصره (۴)، عبارت “و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه” حذف می‌شود.
ماده ۲۴- در ماده (۴۲)، واژه “خروج” به واژه “ترخیص” و واژه “هفت” به واژه “سی” اصلاح می شوند.
ماده ۲۵- متن زیر به عنوان ماده (۴۲) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده ۴۲ مکرر- گمرک برای اشخاص مجاز تسهیلات زیر را فراهم می نماید:
الف- ترخیص کالا با حداقل اسناد و اطلاعات لازم جهت تشخیص کالا و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهایی کالا.
ب- انجام تشریفات در اماکن متعلق به اشخاص که گمرک مجاز اعلام نموده است.”
ماده ۲۶- در ماده (۴۴)، عبارت “توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود” به عبارت “در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.” اصلاح می شود.
ماده ۲۷- در ماده (۴۵)، عبارت “مجاز، مشروط” به عبارت “مجازِ مشروط” اصلاح، عبارت “نقدی و به طور قطع” حذف و عبارت ” به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع ” به واژه “تأمین” اصلاح می شود. همچنین در تبصره (۱)، واژه “مسئول” و در تبصره (۲) عبارت های” جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد” و “بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.” حذف می‌شوند.
ماده ۲۸- در تبصره ماده (۵۰)، واژه “تضمین‌ها” به واژه “تأمین” اصلاح می‌شود.
ماده ۲۹- در تبصره ماده (۵۳)، عبارت “نحوه تأمین،” قبل از عبارت “میزان تضمین” اضافه می‌شود.
ماده ۳۰- در ماده (۵۴)، عبارت “تبصره (۲) ماده (۱۰۸)” به عبارت “تبصره (۱) ماده (۱۰۸)” اصلاح می‌شود.
ماده ۳۱- در ماده (۵۵)، عبارت “در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.” به عبارت “در صورت سالم بودن پلمپ مراتب صورتمجلس می‌شود تا گمرک خروجی بر اساس تبصره ماده (۵۶) اقدام نماید. درصورت دستخوردگی پلمپ یا محفظه پس از بررسی محموله از سوی گمرک با ابزارهای کنترلی در اختیار، چنانچه مشخص گردید محموله منطبق با وضعیت آن به هنگام ورود به قلمرو گمرکی می‌باشد وفق صدر ماده عمل می‌گردد در غیراین‌صورت کالای اضافی ضبط و کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام می‌گردد.” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:
“تبصره ۲- سازمان شاکی محمولات ترانزیتی در مسیرهای ترانزیتی کشور صرفاً گمرک بوده و اعمال ظن قوی به قاچاق در مسیرهای مذکور از طریق نیروی انتظامی براساس تبصره (۱) انجام می‌پذیرد.”
ماده ۳۲- در تبصره ماده (۵۶)، عبارت “و احراز عدم سوءنیت” حذف می شود.
ماده ۳۳- در انتهای تبصره (۱) ماده (۵۷)، عبارت “، مگر آن که برای گمرک محرز شود کالا از بین رفته است که در این صورت گمرک از دریافت حقوق ورودی نیز صرف‌نظر می‌نماید” اضافه و در تبصره (۲) ماده (۵۷)، واژه “گمرک” بعد از عبارت “کالا به” به عبارت “گمرکات مسیر یا” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) الحاق می شود:
“تبصره ۳- گمرکات مبداء و مقصد مکلفند به طور هفتگی ردیف‌های مرزی تسویه نشده خود را پیگیری و تعیین تکلیف نمایند.”
ماده ۳۴- در تبصره ماده (۵۹)، عبارت “نحوه تأمین،” قبل از عبارت “میزان تضمین” اضافه می‌شود.
ماده ۳۵- در ماده (۶۰) اصلاحات زیر انجام می‌شود:
الف- در ماده یادشده، عبارت “یا موارد قوه قهریه (فورس ماژور)”، بعد از عبارت “انبارهای گمرکی” اضافه می‌شود.
ب- عبارت “مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش‌سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.” از تبصره (۱) حذف می‌شود.
پ- عبارت “تبصره ۲″ به عبارت “تبصره ۳″ اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) الحاق می‌شود:
“تبصره ۲- در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.”
ت- عبارت “تبصره ۳″ به صورت عبارت “تبصره ۴″ اصلاح و عبارت “به صورت حمل یکسره” از انتهای این تبصره حذف می‌شود.
ث- عبارت “تبصره ۴″ به صورت عبارت “تبصره ۵″ اصلاح می‌شود.
ماده ۳۶- در ماده (۶۱)، عبارت “تبصره (۲) ماده (۱۰۸)” به عبارت “تبصره (۱) ماده (۱۰۸)” اصلاح می شود.
ماده ۳۷- متن زیر به عنوان ماده (۶۱) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده۶۱ مکررـ در موارد استثنا که در مسیر عبور، ظن قوی به تخلف وجود دارد و در اثر کنترل‌های گمرکی اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود در مورد کالای اضافی طبق ماده (۶۱) و در مورد کالای کسری مراتب صورتمجلس و جهت اجرای ماده (۶۳) به گمرک مقصد اعلام شود.”
ماده ۳۸- در تبصره ماده (۶۲)، واژه “سرقت،” قبل از واژه “بیماری” اضافه و عبارت “پنج روز” به عبارت “ده روز کاری” اصلاح می شود.
ماده ۳۹- در ماده (۶۶)، عبارت “از محل درآمد جاری” قبل از عبارت “باید به صادرکننده مسترد گردد” اضافه می‌شود.
ماده ۴۰- در ماده (۶۸)، عبارت “گمرک و” قبل از عبارت “سایر سازمان‌های وصول‌کننده” حذف می شود.
ماده ۴۱- در ماده (۷۱)، عبارت “کالاهای مجاز” به واژه “کالاها” اصلاح و در تبصره ماده مذکور واژه “تضمین” به عبارت “اخذ تأمین” اصلاح می شود.
ماده ۴۲- در ماده (۹۷)، واژه “زمینی” بعد از عبارت “وسایل نقلیه” اضافه و عبارت “ورودی یا خروجی” به عبارت “توسط شرکت‌های حمل و نقل مربوط” اصلاح و عبارت “به شرط سپردن تعهد،” حذف و عبارت “به شرط تودیع تعهد” بعد از عبارت “شرکت حمل و نقل ایرانی مربوط” اضافه می شود.
ماده ۴۳- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۹۸) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود:
“تبصره ۱- اجازه تخلیه و انتقال برای کالاهای ممنوعه موضوع ماده (۱۲۴) این قانون صادر نمی‌گردد و در صورتی که بر خلاف اسناد و اظهارنامه کالای انتقالی، کالای ممنوعه کشف شود، ضبط شده و مشمول قاچاق نخواهد شد و مطابق ماده (۳۳) این قانون عمل خواهد شد.”
ماده ۴۴- در ماده (۹۹)، عبارت “تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی” بعد از عبارت “مناطق آزاد” اضافه می‌شود.
ماده ۴۵- در ماده (۱۰۷)، عبارت “پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%)” به عبارت “سه درصد (۳%) تا بیست درصد (۲۰%)” و عبارت “ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%)” به عبارت “پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%)” اصلاح و عبارت “دستورالعمل این ماده و تبصره آن توسط گمرک تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.” به انتهای این تبصره اضافه می‌شود.
ماده ۴۶- در ماده (۱۰۸)، عبارت “و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک” به عبارت “کالای ورودی به گمرک” اصلاح و عبارت “دستورالعمل این ماده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.” به انتهای ماده اضافه و تبصره (۱) حذف و تبصره (۲) به عنوان تبصره (۱) تلقی و در تبصره مذکور واژه “توسط” به واژه “به نفع” اصلاح و تبصره (۳) به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود و در این تبصره عبارت “تبصره (۲)” به عبارت “تبصره (۱)” اصلاح می شود.
ماده ۴۷- در ماده (۱۰۹) واژه “در” به عبارت “بعد از” اصلاح و بعد از عبارت “قوه قهریه (فورس ماژور)”، عبارت “و عذر موجه (از قبیل در حبس بودن، تصادف منجر به جرح، مرگ اقوام و خانواده درجه یک)” اضافه و واژه های “ننماید” و “جریمه‌ای” به ترتیب به واژه های “نماید” و “جریمه‌های” اصلاح و عبارت “تشخیص موارد عذر موجه و مدت تأخیر به موجب دستورالعملی است که به تأیید رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.” به انتهای ماده اضافه می شود.
ماده ۴۸- متن زیر به عنوان بند (ب) مکرر به ماده (۱۱۳) اضافه می‌شود:
“ب مکرر ـ خارج کردن کالاهایی که به موجب قانون، صدور آنها ممنوع است و یا کالاهای مشروط بدون انجام تشریفات قانونی.”
ماده ۴۹- متن زیر به عنوان بندهای (س) و (ش) به ماده (۱۱۷) الحاق می شود:
“س- کارنه تیر
ش- کارنه دوپاساژ”
ماده ۵۰- ماده (۱۱۹) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- متن زیر به عنوان تبصره به بند (ج) الحاق می شود:
“تبصره- میزان معافیت جزیی از حقوق و عوارض ورودی در خصوص پیوست (ث) کنوانسیون استانبول در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.”
ب- در تبصره (۲) بند (ح)، عبارت “اعم از نو و مستعمل” بعد از عبارت “لوازم خانه اشیایی” اضافه می‌شود.
ماده ۵۱ – در بند (ر) ماده (۱۲۲)، عبارت “به منظور فراهم کردن” به واژه “که” و عبارت “خریدار و مصرف کننده” به عبارت “خریدار یا مصرف کننده” اصلاح و واژه “اصلی” حذف و عبارت “را فراهم نماید.” به انتهای بند اضافه می‌شود.
ماده ۵۲- در بند (الف) ماده (۱۲۶)، عبارت “شرع مقدس اسلام و یا به موجب” و بند (ت) حذف می‌شوند.
ماده ۵۳ – در ماده (۱۳۰)، عبارت “، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد” حذف ‌و در تبصره ماده مذکور، عبارت “عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط” به عبارت “عبوری و انتقالی توسط نمایندگان” اصلاح و واژه “مربوطه” حذف می‌شود.
ماده ۵۴ – در ماده (۱۳۸)، عبارت “که در آن صورت” حذف و عبارت “ظرف دو ماه از تاریخ ثبت اعتراض” بعد از عبارت “دلیل رد اعتراض را” اضافه می‌شود.
ماده ۵۵ – در ماده (۱۳۹)، عبارت “ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود،” به عبارت “این قانون، مطالبات قطعی شده و” و واژه “می‌گردد” به واژه “می‌شود” اصلاح می شوند.
ماده ۵۶ – در مواد (۱۴۰) و (۱۴۲)، عبارت “نیم درصد(۵/۰%)” به صورت عبارت “دو درصد (۲%)” اصلاح می شوند.
ماده ۵۷ – در عنوان بخش دوازدهم، واژه “(استیناف)” پس از عبارت “مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی” اضافه می‌شود.
ماده ۵۸- ماده (۱۴۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در ماده یادشده عبارت “، عدم تصمیم، عذر موجه” بعد از عبارت “قوه قهریه (فورس ماژور)” اضافه می‌شود.
ب- در بند (الف) و نیز بندهای (ب) و (پ) عبارت “از کارمندان” به ترتیب به عبارت “به عنوان نمایندگان” و “به عنوان نماینده” اصلاح می شوند.
پ – در بند (ب)، واژه “دو” به واژه “یک” اصلاح می شود.
ت- به انتهای بند (ت)، عبارت “و یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران” اضافه می‌شود.
ث – متن زیر جایگزین بند (ث) می‌شود:
“ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی”
ج- در تبصره (۲)، واژه “مرتبط” حذف می‌شود.
چ- در تبصره (۵)، عبارت “برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.” حذف می‌شود.
ح- در تبصره (۸)، واژه “شش” به واژه “پنج” اصلاح می شود.
ماده ۵۹- ماده (۱۴۶) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- در بندهای (الف) و (پ)، عبارت “از کارمندان” به عبارت “به عنوان نماینده” اصلاح می‌شود.
ب- در بند (پ)، عبارت “یا نماینده وزارت جهادکشاورزی” بعد از عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت” و عبارت “مربوط حسب مورد” پس از عبارت “به انتخاب وزیر” اضافه می‌شوند.
پ- متن زیر جایگزین تبصره (۲) می‌شود:
“تبصره۲- جلسات کمیسیون تجدیدنظر با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت کل اعضا معتبر است.”
ت- در تبصره (۴)، عبارت “سی روز” به عبارت “سه ماه” اصلاح می‌شود.
ماده ۶۰- در ماده (۱۴۷)، واژه “اداری” به عبارت “بالاترین مقام سازمانی” اصلاح می‌شود.
ماده ۶۱- در ماده (۱۵۵)، عبارت “کنوانسیون های مذکور در مقایسه با این قانون ملاک عمل خواهد بود و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است” پس از عبارت “لازم الاجرا شناخته است،” اضافه و عبارت “از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران” و واژه “می‌شود” حذف و واژه “می رسد” به واژه “برساند” اصلاح می‌شود.
ماده ۶۲- در ماده (۱۶۰) عبارت “هفتاد درصد (۷۰%)” به عبارت “شصت درصد (۶۰%)” و در ماده (۱۶۱)، عبارت “بیست درصد (۲۰%)” به عبارت “سی درصد (۳۰%)” اصلاح می‌شوند.نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه 23 دی 1394 12:54 ق.ظ

minecraft
پنجشنبه 29 فروردین 1398 05:06 ق.ظ
I am really impressed with your writing skills and also with
the layout for your weblog. Is this a paid subject matter or
did you customize it yourself? Anyway stay up the nice high
quality writing, it is rare to peer a great blog like this one today..
minecraft
یکشنبه 25 فروردین 1398 11:52 ق.ظ
Thanks a lot for sharing this with all people you
really recognise what you are speaking approximately!
Bookmarked. Please additionally consult with my website =).
We will have a hyperlink trade arrangement among us
minecraft
سه شنبه 20 فروردین 1398 04:48 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my site thus
i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose
its ok to use some of your ideas!!
minecraft
دوشنبه 19 فروردین 1398 08:27 ق.ظ
Hello, just wanted to mention, I liked this article. It was practical.
Keep on posting!
minecraft
یکشنبه 18 فروردین 1398 10:12 ق.ظ
excellent points altogether, you simply won a new reader. What would you recommend in regards to your post that you just
made some days ago? Any sure?
minecraft
جمعه 16 فروردین 1398 02:57 ب.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this
outstanding blog! I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group.
Talk soon!
minecraft
دوشنبه 12 فروردین 1398 09:10 ق.ظ
Aw, this was an incredibly good post. Finding the time and actual effort
to generate a top notch article… but what can I say… I
put things off a whole lot and never seem to get nearly anything done.
space cord coolmath
جمعه 12 بهمن 1397 08:38 ق.ظ
I like the blog of you
coolmath minesweeper
جمعه 12 بهمن 1397 08:38 ق.ظ
I like the blog of you
Sling TV
پنجشنبه 24 آبان 1397 06:30 ب.ظ
It's hard to come by experienced people on this subject, but you seem like you
know what you're talking about! Thanks
quest bars
سه شنبه 15 آبان 1397 06:47 ب.ظ
Hello! I've been following your website for a
while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas!
Just wanted to mention keep up the good job!
quest bars cheap
یکشنبه 13 آبان 1397 10:47 ق.ظ
Pretty part of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to
claim that I acquire in fact loved account your weblog posts.

Anyway I'll be subscribing in your feeds or even I success you
access persistently fast.
quest bars cheap
شنبه 12 آبان 1397 06:26 ب.ظ
I was curious if you ever considered changing the layout
of your blog? Its very well written; I love what youve got to
say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.
Maybe you could space it out better?
http://twitter.com/descargar_hq
جمعه 11 آبان 1397 05:06 ب.ظ
Descargar facebook
I like the valuable information you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here regularly.

I'm quite sure I'll learn lots of new stuff
right here! Good luck for the next! Descargar facebook
Coconut Oil
جمعه 27 مهر 1397 06:46 ب.ظ
My brother recommended I might like this blog.

He was once entirely right. This put up actually made my day.
You cann't consider just how much time I had spent for this info!
Thank you!
minecraft free download 2018
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:52 ب.ظ
Useful information. Lucky me I discovered your web site by
accident, and I'm shocked why this coincidence did not came
about earlier! I bookmarked it.
minecraft free download 2018
دوشنبه 16 مهر 1397 03:00 ب.ظ
Excellent goods from you, man. I've take note your stuff previous to and you're simply extremely fantastic.

I really like what you've obtained right here,
certainly like what you're stating and the best way through which you are saying it.
You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.
I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful website.
minecraft
شنبه 14 مهر 1397 07:40 ق.ظ
If you are going for most excellent contents like I do, only pay a visit this site everyday since it provides quality contents, thanks
minecraft
دوشنبه 9 مهر 1397 07:18 ب.ظ
It is not my first time to go to see this web page, i am browsing this web page dailly and get fastidious information from here daily.
minecraft
دوشنبه 9 مهر 1397 06:26 ب.ظ
An impressive share! I've just forwarded this onto a co-worker
who had been conducting a little research on this.
And he in fact ordered me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him...

lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanks
for spending the time to talk about this subject here
on your website.
حسین براتی
چهارشنبه 4 مهر 1397 08:51 ب.ظ
سلام نمی دونم با این وضعیت دلار چیکار می کنید
اما یک پیشنهاد دارم. به راحتی میتونی
با کامپیوتر خونگی دلار به روش بیت کوین در بیاری، تقریبا روزی 2 دلار میشه
باید فقط باید نرم افزار ماین بیت
کوین رو نصب کنی تا بتونی روزی
2 دلار راحت در بیاری
با این قیمت دلار واقعا صرف دار
لینک
http://bit.ly/justfriend
minecraft
چهارشنبه 14 شهریور 1397 04:06 ق.ظ
I pay a visit daily some websites and sites to read
articles or reviews, however this weblog provides
quality based writing.
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 03:07 ب.ظ
Helpful info. Fortunate me I discovered your site accidentally, and I am stunned why this coincidence didn't happened in advance!
I bookmarked it.
سید حسین مرادی
یکشنبه 15 بهمن 1396 10:40 ب.ظ
ارز دیجیتال جدید refereum که به تازگی ارائه شده برای
بازی ها مورد استفاده قرار میگیره داره و ارز برای معرفی داره ارز رایگان میده
فقط سه روز فرصت دارین تا ثبتنام کنید
شما میتونید با ثبت نام و دریافت ارز
رایگان از لینک زیر اقدام کنید
http://bit.ly/RefereumJoin

این روزها بازار ارزهای دیجیتال خیلی داغه و حتی
تلگرام هم در
حال اماده سازی بسترش برای ارائه ارز دیجیتال اختصاصی خودش
هستش
امروزه 1 عدد بیت کوین (ارز دیجیتال )
چیزی در حدود 51 میلیون
تومان ارزش داره
برای ورود به سایتش از لینک زیر میتونید استفاده کنید
http://bit.ly/RefereumJoin
محمود
چهارشنبه 6 دی 1396 11:36 ق.ظ
ممنون مطلب خوبی بود
مناقصه
چهارشنبه 5 مهر 1396 03:48 ق.ظ
خیلی خوب بود ممنون
دانلود کتاب آیین نامه رانندگی
پنجشنبه 16 شهریور 1396 01:42 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون. به سایت ما هم حتما سر بزنید
foot pain guide
دوشنبه 12 تیر 1396 12:14 ق.ظ
I am so happy to read this. This is the kind of manual
that needs to be given and not the random misinformation that is at the
other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.
foot pain explored
یکشنبه 11 تیر 1396 08:03 ق.ظ
Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere,
when i read this post i thought i could also create comment due to this brilliant paragraph.
placidcontract147.soup.io
سه شنبه 6 تیر 1396 07:30 ق.ظ
Hello, i think that i noticed you visited my site thus i got
here to go back the favor?.I am trying to find issues to enhance my web site!I assume its adequate to use some
of your ideas!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30